เปล่งกิจโลหะ


ทองเหลือง

  • ทองเหลืองเส้น
  • แผ่นทองเหลือง
  • ทองแดงเส้น
  • แผ่นทองแดง
  • อลูมิเนียม
  • แป๊ป
  • บู๊ทส์

Responses to “ทองเหลือง”

Comments (0) Leave a comment
  1. No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*